Меню Затваряне

НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН АСФАЛТ С ТЕХНОЛОГИЯТА FOAM© НА АМАН

ИНОВАЦИЯ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

СТУДЕНИЯТ АСФАЛТ Е С РАСТЯЩА ПОПУЛЯРНОСТ
Понижаването на производствената температура отваря нови възможности за асфалта като строителен материал. По-ниските разходи и вредни емисии са само част от възможните характеристики на нискотемпературния асфалт. Независимо от растящият брой на различни решения, които се появиха на пазара, вярваме че не е достатъчно да се фокусираме изключително в конкретен метод при използването на добавки или разпенен битум. Аман, още в самото начало, са насочили проучванията и развитието върху цялостния производствен процес на нискотемпературен асфалт, чрез инжектиращо – шприц устройство. Цялата производствена верига е повлияна, започвайки със сушенето при понижена температура, до специфичен ред на смесване и добавяне на рециклиран материал. Днес ние бихме били радостни да ви помогнем да направите тази важна крачка напред в модернизирането на вашите производствени мощности.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН, НИСКО ЕМИСИОНЕН
И СО2 – ОПТИМИЗИРАН

Новите технологии позволяват производството на асфалт при понижени температури
Изразходваната енергия на тон асфалт и емисиите при полагането спадат значително. Докато традиционният асфалт бива произвеждан при 170°C, днешният нискотемпературен процес позволява температура на производството от около 100 °C. Аман предлага различни технологии за това. Разпенен битум, парафини и други добавки. Специален или варианти при смесването, биха могли да са подходящи за употреба в зависимост от приложението.

Основни предимства:

• Същото качество като горещия асфалт
• По-нисък разход на енергия
• По-ниско количество на отделен въглероден двуокис на тон асфалт.
• По ниски емисии при полагането
• Идеална добавка при рециклиране
• Забавено стареене на битума.

„ Нискотемпераурният асфалт е част от бъдещето – Подобрените условия на работа и по-ниските енергийни разходи са само два от факторите в негова полза“

ПЕНОГЕНЕРАТОР АМАН
Пеногенераторът на Аман е идеална добавка за всеки завод за асфалт.

AMMANN FOAM ®
В Амманн са убедени, че бъдещето лежи върху нискотемпературния асфалт –
“В сътрудничество с клиенти и лаборатории, ние създадохме Аман Фоам процеса. Той е основан на разпенването на битум с вода и ще бъде внедрен в нашите заводи от типа „непрекъснат“ и беч (смесване на порции). Аман Фоам, работи без допълнителни добавки и може с минимални усулия да се внедри в по-стари асфалтосмесителни инсталации”.

ПЕНОГЕНЕРАТОРЪТ
Инсталацията за спенен битум ви позволява да разширите продуктовата гама на вашия завод. Пенегенераторът от Аман, позволява разпенването на битум с различна твърдост, както и полимермодифициран битум. Може също да се използва при производството на студено базирани количества със 100% рециклиран материал например. Това означава, че използването на спенен битум допълва оптимално подаването на рециклиран материал в смесителя.

Основни предимства:

• Подгряване на студената суровина до 115°C приблизително
• Отлична смес от битум и добавки
• Оплътняване на асфалта при ниски температури
• Пеногенераторът може да бъде внедрен в различни типове заводи.
• Може да се добави към вече съшествуващи модели заводи.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Най-напред се подава горещ битум в пеногенератора. Под високо налягане се впръсква се студена вода без химически добавки, в горещия битум. След това сместа от битум и вода се насочва принудително към изходния отвор. При незабавното напускане на пеногенератора, водата от сместа се разширява и се създава тъй нареченият спенен битум.

ПОЛАГАНЕ НА НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН АСФАЛТ
Разликата в технологиите е очевидна в процеса на полагането. Поведението при полагането се променя в зависимост от приложената технология. Докато пенобазираната система е с по-дълго отворено време за оплътняване, класическите (Парафин-базирани) ситеми например, показват бързо втвърдяване при определена граница на температурата.


ПО НИСКИ ЕМИСИИ НА ОБЕКТА
В сравнение с традиционните горещи смеси, тук съществуват по-благоприятни условия на работа, благодарение на значително пониженото количество на битумни пари и свързаната с тях миризма. Като основна зависимост, понижаването на температурата на асфалта с 10 °C, намалява емисиите на половина. Това означава, че при 50 °C понижение на температурата, емисиите са намалени с 95%


СЪЩОТО КАЧЕСТВО КАТО НА ГОРЕЩ АСФАЛТ
При нискотемпературния асфалт е постигнато същото качество, както при горещите продукти. Поради ниските температури свързващият агент фактически, е предмет на не толкова интензивно стареене.


СЪЩАТА ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА КАТО ЗА ГОРЕЩ АСФАЛТ
Възможно е използването на на същата строителна техника както при горещия асфалт, разликата в поведението на сместа зависи от технологията й. Основните правила за добро пътно строителство са същите и тук. Предварителния инструктаж на полагащия екип е препоръчителен.