Пътеводител в асфалтопроизводството Пътеводител в асфалтопроизводството Изключителен търговски партньор на AMMАNN - Заводи за асфалт, в България
София, бул.Челопешко шосе 10-12
Работно време: Понеделник - Петък
08:00 - 17:00
тел. 02 444 3 666

Ammann HRT - Високото ниво на рециклиране


Кой типове клиенти биха имали полза от заводите Ammann HRT?

Заводите Ammann ABP 240-400 HRT отговарят идеално на нуждите на асфалтопроизводители, на които се налага да усвояват големи количества рециклиран асфалт (RAP) без да жертват качеството и капацитета на производството.

HRT е акроним на „High Recycling Technology” ( Технология на Високо ниво на Рециклиране), която отговаря на актуалните екологични цели за запазване на ресурсите. Подходът е базиран на производството на висококачествена асфалтова смес с високо съдържание на рециклиран асфалт. Нови фракции се използват единствено като добавка.

Това е завод, създаден да рециклира. Като пример, клиент в Австралия използвал HRT за да разработи смес, състяща се от 99% рециклируеми отпадъци. В това число консумативи, като тонери за принтери, разбира се също така и високо количество рециклиран асфалт. 

Клиентът заявил, че самата смес е с по-добри показатели от традиционния асфалт. Той добавил също, че полагащите екипи работят по-лесно с нея.

Клиентите, които се възползват от тези заводи, са съпричастни с екологичните процеси от  социални и бизнес съображения. Технологията за високо ниво на рециклиране (HRT) превръща отпадъци в суровина за производство. Това представлява обществен интерес, но също така значително намалява разходите.

Ключовият момент при заводите ABP HRT е, че качеството не се влошава, когато се усвоява рециклиран асфалт. Асфалтовата смес е изключително добра, дори с висок процент рециклиран материал.

Заводите ABP 320 HRT са предназначени за топли смеси, нискотемпературни асфалти, а като допълнителна възможност и студен асфалт. В стандартното си оборудване заводът показва в реално време консумацията на енергия, също така е оборудван със система за цялостно и пълно димоулавяне.

Какви типове рециклиращи системи предлага?

Заводът ABP HRT е познат като “2 в 1” завод защото предлага двете – топла и студена рециклиращи системи, които могат да бъдат използвани едновременно.

При топлото рециклиране може да се избира от две системи. Едната е традиционната с паралелно сушене на добавен рециклиран материал до 60%. Втората е най-новата разработка на Аман в топлото рециклиране – системата RAH100, която позволява да бъде усвоен 100% рециклиран материал.

Заводът също може да бъде оборудван с допълнителни бункери за рециклиран асфалт, което да позволи разделянето на материалите с различна големина на фракциите, към барабана или миксера в зависимост от рецептата.

Каква е продуктивността на завода?

Заводът има производствен капацитет от 240 до 400 тона на час в зависимост от нуждите на клиента. Той може да работи с резпенен битум, пигменти и други добавки.

В помощ на контрола на производството е Контролната система as1, която предлага изключително приятелски интерфейс и включва ценни инструменти, като мониторинг на консумацията на енергия и напълно автоматизиран модул за разтоварване.

Важността на ситемата аs1 трябва също да бъде отбелязана. Тя е собствена разработка на Аман. Тя е интуитивна, така че всички оператори, независимо от нивото на опита им, могат да използват ключовите функции на завода.  

As1 има също способността да подобрява разхода на гориво и да намалява загубите на материал и в други сфери по време на цялостния производствен процес. Рецептите също са много прецизни.

Като цяло, системата as1 помага за намаляване на разходите и подобряване на качеството.

 

Какво друго отделя този завод от конкурентите му?

На външен вид той се отличава по няколко начина.

Най-значителната визуална разлика между HRT и традиционните заводи е вертикалното разположение на системите за транспорт на рециклирания асфалт. Тази конфигурация намалява износването, слепването и скъсява разстоянието за транспорт на горещия рециклиран материал.

Заводът също може да бъде поръчан така, че да изглежда, като една търговска сграда. Инфраструктурата – включваща студените дозатори, сушилния барабан и филтъра, могат да са затворени, което създава вид на търговска сграда.

Това облицоване и други неща помагат да се намалят шума и праховите емисии и е особено важно, ако заводът е разположен в близост до жилищни зони.

 

„Аматех“ООД е изключителен търговски агент на заводите с марката „AMMANN“ в България. Швейцарският машиностроителен гигант AMMANN Group е световен лидер в производството на заводи за асфалт, машини и услуги за строителната индустрия с основен опит в изграждането на пътна инфраструктура.