Европрограма: СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

Аматех ООД, в качеството си на Официален търговски представител на Амманн предлага на българския пазар иновативни продукти за нуждите на асфалтопроизводството, които отговарят на изискванията на европрограмата СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА.

Период за прием на проекти: 13.02 – 30.04.2020 г.