Търговска дейност

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Екипът на Аматех ООД е дългогодишен партньор на западноевропейски компании от групата на швейцарския технологичен гигант AMMАNN . Първоначално историята на нашата дейност започва с търговско представителство с изключителни права за България на продуктите с марката SIMAMMАNN на завода във Верона в Италия. С тази марка сме доставили за български клиенти повече от двадесет нови завода с различни конфигурации и капацитети, които поддържаме и до ден днешен със сервизно облужване, дооборудване  и резервни части.

Понастоящем Аматех ООД предлага на българските клиенти цялата гама заводи за асфалт от групата на AMMАNN – както продуктите на фабриката във Верона, Италия, така и моделите от фабриката в Лангентау, Швейцария. От 2019 година Аматех ООД предлага и заводите за асфалт Аполо.

ДОСТАВКА НА КОМПОНЕНТИ ЗА АСФАЛТОПРОИЗВОДСТВОТО

Освен заводи за асфалт, Аматех ООД предлага на българските асфалтопроизводители редица допълнителни продукти и решения съпътстващи асфалтопроизводството и асфалтополагането. Сред предлаганите от нас съоръжения са.

– Емулсионни бази
– Инсталации за полимермодифициран битум
– Дозатори за течни добавки
– Дозатори за гранулирани добавки
– Горелки за сушилни барабани за различни типове гориво
– Горелки за маслогрейни инсталации
– Битумни цистерни