Аматех ООД предлага на българския пазар всички модели на заводите за асфалт с марката Амманн, извършва преоборудване на съществуващи заводи, доставя компоненти и резервни части за заводите от Amman Group, извършва сервизни и проектански услуги.

Екипът на Аматех ООД се състои от специалисти с дългогодишен опит в консултирането, търговията и инсталирането на заводите за асфалт Амманн, както в гаранционния и извънгаранционен сервиз. Дейността ни като изключителен представител за България на заводи от групата на Амманн води своето начало от 1999 г.,  като опитът ни съвсем не се ограничава в пределите на нашата страна.

Компанията Аматех ООД се явява като продължител на дейността от Санимпекс сервиз ООД, с надградено портфолио. Нашите сервизни специалисти успешно оперират както в България, така и в чужбина : Холандия, Франция, Словакия, Чехия, Полша, Сърбия, Черна Гора, Македония, Гърция, Румъния, Украйна, Латвия, Русия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения.

За изминалите вече 20 години наши екипи под ръководството на инж. Ивайло Петракиев са монтирали  и пуснали в действие повече от 68 нови завода с марката AMMАNN.