СЕРВИЗ

ОТОРИЗИРАНА СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

Като официален партньор на AMMANN, заводи за асфалт на територията на България, Аматех ООД има пълните права да предлага на клиентите си квалифицирани сервизни услуги. В това число – ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАВОДИ ЗА АСФАЛТ с марката AMMANN, и ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, монтаж на допълнителни модули, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ. Фирмата разполага с екип от доказани специалисти с дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на заводи за асфалт от всички серии на марката AMMАNN. Също така, Аматех ООД, предлага различни обучения за персонала на нашите клиенти, свързани с асфалтопроизводство, поддръжката и безаварийната експлоатация на съоръженията с марката AMMANN.
Сервизът ни е единствен по рода си в България. Цялостната услуга по изграждане, гаранционно и извънгаранционно поддържане се осъществява независимо и без нуждата от скъпоструващи чуждестранни специалисти. Сервизният капацитет на Аматех ООД не се измерва единствено с опита натрупан на нашите обекти в България. В периодите на понижена стопанска активност на българския пазар, екипи от наши техници са желани и търсени в изграждането на обекти в Европа и Русия. Повече за изградените и пуснати в експлоатация от нас обекти можете да видите в нашето портфолио.