Проектантска дейност

ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

За нуждите на нашите клиетни възникващи при новостроящи се заводи за асфалт, преместване на стари заводи, разширяване или други случаи,  можем да предложим необходимите технологични проекти, необходими както за оптимално функциониране на съоръженията, така и при спазване на законовите изисквания на Република България.
Фирмата ни разполага с превоспособен проектант в лицето на инж. Ивайло Петракиев, управител на Аматех ООД, а проектантската дейност, която извършваме е цялостна до съставянето на технологичен проект за нуждите на обекта.